16 Bình luận
  • dthoang1991

    @goodlink Giải quyết các vấn đề hằng ngày của Đảng bác nhé (chỉ đạo, điều hành các công việc thường xuyên của các Đảng bộ cấp dưới, mà Đảng bộ cấp dưới TW thì sẽ là Đảng bộ các tỉnh, thành phố TTTW, Đảng bộ CP...), Thường trực BBT đc coi như Phó TBT, được hiểu là người quyền lực thứ 5 sau tứ trụ.

Website liên kết