2 Bình luận
  • TanNg

    Số ngày cách ly hợp lý liên quan tới chu kỳ phát bệnh chứ liên quan gì tới kiểm soát dịch hay không

  • howto

    Đợt này bùng từ 28, đến sát Tết vừa đủ 14 ngày, duyệt giảm thì khối người mừng vì được về nhà.

Website liên kết