11 Bình luận
  • TanNg

    @atcm ngang Tesla cái gì đó thì được, ngang hoàn toàn thì không có thật đâu.

Website liên kết