1 Bình luận
  • taymonkhanh

    Cá nhân thấy vẫn nên giao bài nhưng vừa đủ, ko quá nhiều. Chứ Tết trường công nghỉ 1 tuần. Vin nó giã cho 2 tuần, thêm 1 tuần Covid hiện giờ là 3 mà ko có bài lại suốt ngày ôm Ipad điện tử 😌

Website liên kết