18 Bình luận
  • gomugomu1410

    @Jennyhp em xưa đi học rất thích phát biểu. Hồi lớp 1 toàn giơ tay cô gọi đứng lên bảo: thưa cô em không biết

Website liên kết