30 Bình luận
  • Vdual

    Rõ ràng ông Đam nói là “Cố gắng dập dịch trong vòng 10 ngày để bà con yên tâm ăn Tết” mà thế nào tay phóng viên lại thích nhét chữ vào mồm. Một là trình nghe hiểu của phóng viên có vấn đề. Hai là đạo đức nghề nghiệp vứt đi. Nói tóm lại là vứt đi

  • pis2000

    đấy, bữa trc e đã bảo các bác khen bác Đam ít thôi để bác ấy làm, mới đc có mấy hôm Lý Thông xuất hiện ngay

Website liên kết