8 Bình luận
  • NAD

    Lại béo...

  • tuanna0703

    Sau khi tìm không ra thì đấu giá công khai, số tiền thu được cho vào ngân sách. Hoặc tiêu hủy toàn bộ số tang vật. Chọn cái nào đây?

  • chilavet

    toàn tốt thí thôi, chờ một thời gian im ắng chút rồi chủ hàng sẽ phải vác xác đến để xin về, chấp nhận cưa đôi hoặc có khi là 40-60 để xin được hàng về. coi như mất tết. Cả năm cày cuốc rồi chỉ biếu mấy anh thuệ vs quạn lý thị trượng :v

Website liên kết