3 Bình luận
  • NAD
    Táo nào đây? vân dung?
  • DzTuTi
    Lại phát hiện 2 ca lây nhiễm ngoài cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh. Táo y tế lại sắp phải chuyển sang hình ảnh bơ phờ mệt mỏi như nhiều y, bác sĩ ở các vùng dịch khác. Họ ở tuyến đầu, làm việc trong bộ đồ bảo hộ kín mít mười mấy tiếng mỗi ngày, liên tục cả năm. Stay safe.
Website liên kết