1 Bình luận
  • huuduc_123569
    Ồ, thấy bài này trên Youtube nhiều mà hôm nay mới nghe, Đạt G làm mình bất ngờ lần này là lần thứ 2 rồi đấy!
Website liên kết