26 Bình luận
  • motbit
    @scouter Thưởng tiền cũng tốt, nhưng cái tốt hơn là tăng số tiền giảm trừ của người phụ thuộc lên.
    Sống ở Hà Nội mà một đứa trẻ được giảm trừ 4.4tr cho tiền thuế thì không còn tí tính người nào cả
Website liên kết