2 Bình luận
  • chilavet
    theo thuyết tâm linh người việt là đen tình thì đỏ bạc nên nếu chia tay mà anh kia trúng độc đắc thì anh cũng nên chia cho nyc một nửa vì nhờ đó anh ta mới đỏ được :v
Website liên kết