19 Bình luận
  • trung__123
    Đây là ng ta ghi ra có ý là: Nghèo mà vẫn học giỏi, chắc ý ng ta là muốn tôn vinh thôi, chứ ko có ý khác!
Website liên kết