6 Bình luận
  • ne0ltv
    Lại chém, yêu thì cần méo gì muỗi.
    Ko yêu thì có muỗi hay ko mà làm thế nó cũng tát cho lệch mặt
Website liên kết