2 Bình luận
  • tuanna0703
    Cam kết trước đại hội Đảng thì không đạt được. Nhưng sẽ hoạt động trong tháng 3/2021. Thế là mừng lắm rồi
  • ne0ltv
    Trong cái rủi có cái may, sau dự án này, mấy cái trọng điểm mà có mùi tàu khựa là bị dư luận phản đối ngay từ trong trứng nước :v
Website liên kết