17 Bình luận
  • Martine
    Góc độ khác thì không có cái đó (của cả người lẫn thú) hành tinh này diệt vong lâu rồi. Trong đầu nghĩ bình thường thì coi nó là tự nhiên. Trong đầu có vấn đề thì coi nó là thứ gì kinh khủng.
  • labor77
    @cuato cu anh to
Website liên kết