1 Bình luận
  • hao29
    Cứ phải lồng cái coin ngu vào làm gì để nó ké hơi vàng. Coin ngu là dành cho cờ bạc, không phải là dành cho tích trữ tài sản lâu dài. Mở mồm ra thì kêu không tin vào tiền của chính phủ, thế mà lại đi tin vào mấy cái đồng coin ghẻ của vài cái thằng ất ơ ở đâu, bị điều khiển và kiểm soát bởi bọn sàn vô pháp luật.
Website liên kết