12 Bình luận
  • cristiano2
    Quan trọng là đầu ra, nút thắt cổ chai như hiện giờ thì ở giữa càng nhanh thì đến cuối đường càng tắc dài
Website liên kết