2 Bình luận
  • Hakan
    đá ù!
  • hao29
    Bọn tây ngu lười bị phụ thuộc vào nó quá nhiều rồi, nên nó cố tình tung con virus này ra để cùng kéo nhau xuống, có điều bọn nó có chuẩn bị lên xuống ít hơn, tây ngu ngây thơ chủ quan nên bị xuống sâu hơn.
Website liên kết