2 Bình luận
  • NAD
    Như trò hề, thế này mà chủ tịch huyện vẫn "sống khỏe" thì đúng chỉ có ở Hà Giang @@
    • ruoitrau2105
      @nad trước đó mấy ông chủ tịch này còn khẳng định nhà hàng đã sửa theo đúng thiết kê của Sở đưa ra mới hài
Website liên kết