2 Bình luận
  • tyon
    con cái là ...... lớn nhứt của con đực
  • nam_tien
    Nhiều giấy mời còn bá đạo luôn ý chứ. Có mỗi dòng chữ đó thì ăn thua gì. Tại bà Hiệu trưởng trình còi, sợ nọ sợ kia nên ra tay trước thôi.
Website liên kết