5 Bình luận
 • Ghim
  Ngin nhỉ
 • taymonkhanh
  Bù lại Property tax ở Texas là 1.69%/năm còn ở Cali là 0.73%/năm. Ko thoát được sở thuế đâu
 • hdn
  Vãi cả 0% thuế thu nhập. Ở Mỹ thì có bang có thuế thu nhập, có bang không nhưng thuế thu nhập liên bang (Federal Income Tax) thì áp dụng cho tất cả các bang nhé.
  • longtypo
   @hdn thuế thu nhập liên bang nhiều không bác?
  • hdn
   @longtypo Tuỳ thuộc vào mức thu nhập và nhiều yếu tố khác đó bạn (vợ chồng, con cái, các khoản trừ...). Đây là mức thuế cơ bản của năm 2020:
   37%, for incomes over $518,400 ($622,050 for married couples filing jointly);
   35%, for incomes over $207,350 ($414,700 for married couples filing jointly);
   32% for incomes over $163,300 ($326,600 for married couples filing jointly);
   24% for incomes over $85,525 ($171,050 for married couples filing jointly);
   22% for incomes over $40,125 ($80,250 for married couples filing jointly);
   12% for incomes over $9,875 ($19,750 for married couples filing jointly).
Website liên kết