22 Bình luận
  • dondon2301
    @thanhdanh2604, @hieu_3x 2 ông ko nhìn kĩ à, đang đếm xấp tiền của 2 thằng đó đấy. Cụ đã tính cả rồi chứ thì chỉ được vài bữa...
  • mr_hoang
    Hoạ sĩ nào vẽ đẹp quá. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng manga comic nước ngoài. Vote vote
Website liên kết