2 Bình luận
  • tradade
    Facebook dạo này lắm phốt nhỉ, mới nữa thì chia sẻ dữ liệu Whatsapp cho Facebook
  • dinhloi
    Chắc đêm ngủ suy nghĩ hành động ngu ngốc quá, nhưng lỡ đi thì đi cho tới có nhiêu đâu
Website liên kết