14 Bình luận
 • hao29
  chả làm ăn được gì vì thượng viện bác bỏ. Bọn mất dậy đuổi cùng giết tận ngài tổng thống tận tâm vì dân, làm không lĩnh lương. Ngài Trump làm Tổng thống vì được dân tin, dân cử ra làm chứ ngài không xin xỏ, không chạy chọt không ăn cướp của ai. Bọn mất dậy còn gọi thẳng tên ngài ra chứ không thèm tế nhị, lichj sự gọi là đồng chí X.
 • ntvim88
  Căng đét nhờ
 • hao29
  chả làm ăn được gì vì thượng viện bác bỏ. Bọn mất dậy đuổi cùng giết tận ngài tổng thống tận tâm vì dân, làm không lĩnh lương. Ngài Trump làm Tổng thống vì được dân tin, dân cử ra làm chứ ngài không xin xỏ, không chạy chọt không ăn cướp của ai. Bọn mất dậy còn gọi thẳng tên ngài ra chứ không thèm tế nhị, lichj sự gọi là đồng chí X.
  • linpack08
   @hao29 qua đợt này có thể thấy dân Mỹ tôn thờ biểu tượng Capitol như dân Triều Tiên tôn thờ anh Kim Un vậy. Cả vụ đuổi cùng giết tận bọn Parler nữa.
  • cuong1971
   @hao29 hơn 300 000 người bị nhiễm dịch bệnh mỗi ngày và hơn 3000 người bỏ mạng mỗi ngày vì dịch bệnh thì tận tâm vì dân chỗ nào .Ngài ấy chỉ tận tâm giữ cái ghế của mình,tận tâm với trị giá cổ phiếu của gài và các con ngài thôi
 • vinhvx45
  3 năm làm tốt không ai nhớ, đếm năm cuối làm sai bị thảm quá.
 • Luparadzii
  Nếu thông qua được nghị quyết này thì coi như nước Mỹ lấy lại được chút thể diện. Chứ để cho thằng hề Chum nó làm xấu mặt nược Mỹ quá
  • qwertyui
   @luparadzii Thông qua nó còn mất thể diện hơn. Chỉ được cái là đảng Dân Chủ hả hê thôi, chứ nước Mỹ thì càng thêm chia rẽ thôi! Nghị quyết này mang rõ tính đảng phái khi mà gần như toàn bộ những người ủng hộ là Dân Chủ, chứ chẳng có gì mang lợi ích cho đất nước cả.
  • lotussensitive
   @luparadzii Vừa đưa ra thì bị bác ngay từ sớm r
  • SuperSliver
   @qwertyui bỏ phiếu ở Senate và House có lúc nào không mang tính đảng phái vậy bạn?
 • cuong1971
  Về làm phó bạn kinh tế trung ương
 • salomon
  Đây là nghị quyết kêu gọi Pence phế truất Trump và Pence đã từ chối. Hiện tại Hạ viện đang debate và chuẩn bị bỏ phiếu phế truất Trump ngay trong đêm nay.
 • SeineRiver2
  Nhiều bác ở đây dịch impeachment là phế truất là sai nhé. Trong hệ thống của nước Mĩ, phế truất chỉ có nghĩa là luận tội. Tổng thống trong lúc bị impeached vẫn nắm quyền và sau đó có thể được phán vô tội
  Conversely, in other jurisdictions such as the United States, "impeachment" refers to a previous step, that of the authority's indictment; a U.S. president impeached by the House of Representatives remains in power while charges are addressed by the Senate, and may be found not guilty.


  Ref: https://ltus.me/ZHx
Website liên kết