22 Bình luận
  • kekin
    Hay quệt mũi khi nói chuyện: người có tính hay soi xét, thích đùa dai, đùa nhây, nhu cầu chuyện ấy cao.
Website liên kết