1 Bình luận
  • motbit
    trước cứ nghĩ pháo là phải nổ giờ cái loại đó gọi là Pháo hoa nổ
Website liên kết