3 Bình luận
  • farmero
    Mỹ muốn hàn gắn chắc phải tạo ra kẻ thù chung để đoàn kết nhỉ, kiểu phát xít Đức hồi ww2. Giờ không có đối thủ xứng tầm, dân rảnh quá đâm ra chống nhau
  • zeromen
    Anh @tanng để quá nhiều cảm tính của mình khi bình luận tt Trump. Ko để mọi người nhìn nhận khách quan nữa
Website liên kết