39 Bình luận
  • nambun
    Viettel tech rất mạnh. Chưa kể các mảng phát triển cơ bản là ổn. Logo và slogan em thấy đẹp và hợp.

    Không thay đổi thì bảo lười. Thay đổi thì bảo xấu. Giờ nó cần quái gì đẹp hay xấu. Hợp tiêu chí và cảm thấy 1 bầu nhiệt huyết năng động là được rồi.

    Giống như mấy ông tỷ phú với các boss khởi nghiệp ở VN, nói nội dung y chang nhau. Thế mà người được khen, đứa bị chửi.
  • cuong205a
    @quatangdogia logo như lol
Website liên kết