17 Bình luận
  • kekin
    Đánh là phải. Đánh là còn giữ lại làm việc, thằng này trong team mình thì đuổi ngay, đỡ mất công đánh. Ngu thế chứa làm gì. Thay đổi tư duy ccc. Ví dụ hoàn hảo cho sự tài lanh là đây.
Website liên kết