3 Bình luận
 • kekin
  - Gì thế này?
  - Gì là gì?
  - Cái này...
  - Chưa thấy lông nách bao giờ à?
  - Rồi, nhưng lần đầu thấy nữ mà để lông nách dài và nhiều thế
  - Rồi sao?
  - Tắt nứng chớ sao?
  - Tắt chưa?
  - Rồi
  - Thế mặt, vú, mông, eo của em không đáng đủ để nứng hay sao mà tắt nứng nhanh vậy?
  - (Dòm)... (Bóp)... (Sờ)
  - Nứng lại rồi đúng không?
  - Đ**... (xách dép về)
 • beebee
  Ai biết được thời thế thay đổi, lại có lúc các mẹ cầm băng rôn xuống đường đòi quyền để lách nông giống anh em.
 • kekin
  - Gì thế này?
  - Gì là gì?
  - Cái này...
  - Chưa thấy lông nách bao giờ à?
  - Rồi, nhưng lần đầu thấy nữ mà để lông nách dài và nhiều thế
  - Rồi sao?
  - Tắt nứng chớ sao?
  - Tắt chưa?
  - Rồi
  - Thế mặt, vú, mông, eo của em không đáng đủ để nứng hay sao mà tắt nứng nhanh vậy?
  - (Dòm)... (Bóp)... (Sờ)
  - Nứng lại rồi đúng không?
  - Đ**... (xách dép về)
Website liên kết