2 Bình luận
  • downfall
    Laiho chết rồi ạ? Vãi.
    Mấy tháng trước xem video thấy cũng xuống lắm rồi. Rượu nhiều quá, trông như ông già 70 .
Website liên kết