34 Bình luận
  • signoreV
    Cơ quan điều tra giỏi nhất thế giới nhưng bận nghỉ tết nên vẫn chưa điều tra ra nghi phạm đánh người dù đã có video rõ mặt nghi phạm và biển số xe . Chắc sợ nghi phạm trốn nên phải bí mật điều tra...
  • NAD
    @valynin ko phải dễ mà họ thích như vậy, thích đúng là như vậy
Website liên kết