9 Bình luận
  • KaZaT
    Gớm ra tết lại đăng ảnh “đồ nhi bất hiếu, làm mất mặt sư phụ” ngay ấy mà
Website liên kết