26 Bình luận
  • NAD
    A đù, giống Sát phá lang 1 vl, áo trắng giống hệt Ngô Kinh
Website liên kết