2 Bình luận
  • Leo222
    càng xem càng nghi con covid này nhân tạo, mỗi lần nó nâng cấp os là y rằng có mấy ông lang thang khắp nơi nâng cấp dạo cho từng khu vực, chứ thế nào mà từ anh lạc trôi sang campuchia đc vào cái thời buổi này mà mang virus trong người.
  • liaruy
    Sao bảo ngừng các chuyến bay giải cứu rồi?!
Website liên kết