10 Bình luận
  • doivuithe
    Học đòi cái biển hôm trước nhưng trình làm thơ non quá, đọc không có vần điệu gì
Website liên kết