2 Bình luận
  • Mr_TK
    DN có phó tổng lương 2 tỷ 1 tháng bị đi tù cả nút chứ ko thưởng cao nhất phải tính tiền tỷ! ????
  • longtypo
    Thưởng cao thì thuế tncn lại đóng cao. Đều là xây dựng đất nước cả
Website liên kết