3 Bình luận
 • TanNg
  Có vẻ có giá mới cho minifarm nữa rồi
  • tieuphu
   @tanng Không biết theo phương án giá nào cho áp mái.
   - Giá bán theo vùng bức xạ
   - Giá bán theo qui mô công suất
   - Giá bán theo vùng phụ tải
   - Giá bán theo tỉ lệ tiêu thụ
   - Giá bán theo đấu giá ...
   Để tận dụng lợi thế của điện mặt trời tối đa cũng suy xét đủ thứ.
  • TanNg
   @tieuphu Có lẽ kết hợp, vùng bức xạ, quy mô công suất, vùng phụ tải. Còn đấu giá với tỷ lệ tiêu thụ thì phải sau này. Nói chung sớm có chính sách phù hợp thì dân đầu tư sẽ chủ động hơn.
Website liên kết