25 Bình luận
  • bravelion
    @tuanha2000vn sút anh Ma ra đưa người khác vào thôi, cty do Đảng Tq nuôi, ai lại đi đánh nó. To lớn, độc quyền là lí do lí chấu, xl thôi. Bản thân anh Đảng TQ còn độc quyền gấp mấy lần anh Alibaba.
Website liên kết