2 Bình luận
  • TanNg
    Vấn đề là phải phân biệt thao túng tiền tệ và điều tiết tiền tệ (điều tiết tỷ giá hối đoái). Cùng một hoạt động như nhau nhưng thao túng tiền tệ là nhằm mục đích giữ cho tiền nội địa giá thấp để làm lợi cho xuất khẩu (thấp so với trạng thái cân bằng tự nhiên), còn điều tiết tiền tệ là ngăn cản tiền nội địa tăng giá bất thường (cao so với trạng thái cân bằng tự nhiên) nhằm ổn định kinh tế vĩ mô.

    Khi Mỹ hạ lãi suất điều hành của họ, cũng như bơm tiền cứu doanh nghiệp để hỗ trợ nền kinh tế trong Covid19 thì sẽ có tác động tới tỷ giá, có ai kêu họ thao túng tiền tệ đâu. Cũng như vậy dưới tác động của Covid19 thì sẽ khiến cho Việt Nam nhập ít đi, xuất nhiều lên khiến cho dư ngoại tệ bất thường, nếu không điều tiết tiền tệ thì sẽ làm tỷ giá mất cân bằng tạm thời gây mất ổn định kinh tế vĩ mô. Mỹ có quyền điều tiết tiền tệ để đối phó với Covid19 thì các nước khác cũng có quyền đó, Việt Nam cũng có quyền đó. Cậy lớn bắt nạt quốc gia khác, mất dạy vãi.

    Mỹ chuyến này mất ổn định đi cũng có cái hay, ít nhất kém đi thì nó sẽ học được thói quen tôn trọng quốc gia khác.
  • triumf
    Tất cả các gói kích cầu cùng đều là bơm tiền ra thị trường p, tăng lương USD mà, có ai dám nói Mỹ phá giá đồng USD để thao túng tiền tệ đâu
Website liên kết