1 Bình luận
  • vinh7
    không phải nguyên thủ quốc gia, không phải là người tạo ra giá trị lớn cho cộng đồng cũng như là 1 người vĩ đại
    vì thế không cần quan tâm.
    dân mạng vãi lone. (không nói thì không ai biết mà nói ra thì mình ngu(nói ra cho nhẹ người))
Website liên kết