2 Bình luận
  • atcm
    Hôm nay thì không biết, chứ hôm qua thì là băng giá và sương muối, chưa có tuyết, bạn mình mới đi Sapa hôm qua
  • quaiquy
    Đã xem bài viết 1 click adsense
Website liên kết