1 Bình luận
  • NAD
    Mấy thằng lãnh đạo Barca ngu như bò, từ quyết định cho đến phát biểu
Website liên kết