2 Bình luận
  • TrNgo
    Sao cứ thấy các nước nó coi như sắp thoát covid rồi ấy nhỉ
    • hao29
      @trngo thì chắc để như cúm Tây Ba Nha, những ai chết được đều chết hết và cúm tự nhiên biến mất.
Website liên kết