5 Bình luận
  • signoreV
    Điều làm tôi ức chế nhất mỗi đợt bùng dịch là lũ khốn lại y như rằng lại bật cái bài Việt Nam ới Việt Nam ơi tự hào hát mãi tên Cồ Rô Na. Thiết nghĩ thanh niên chế ra bài hát tra tấn này cũng cần được thông đít và cách ly gấp, sau đó được bật bài ấy cho nghe 24h một ngày. Như thế vừa đánh bay được virus, vừa ngăn ngừa mọi sáng tác về sau.

  • signoreV
    Điều làm tôi ức chế nhất mỗi đợt bùng dịch là lũ khốn lại y như rằng lại bật cái bài Việt Nam ới Việt Nam ơi tự hào hát mãi tên Cồ Rô Na. Thiết nghĩ thanh niên chế ra bài hát tra tấn này cũng cần được thông đít và cách ly gấp, sau đó được bật bài ấy cho nghe 24h một ngày. Như thế vừa đánh bay được virus, vừa ngăn ngừa mọi sáng tác về sau.

  • kudo183
    Mọi người nhớ cảnh giác nhé, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc gần, tự cách ly và khai báo y tế nếu thấy mình có nguy cơ bị nhiễm
Website liên kết