2 Bình luận
  • KaZaT
    Lại tranh chấp tài sản. Nhà em cũng có mảnh đất nhỏ dưới quê mà vì nó cha mẹ em xích mích. Em chỉ mong đem đất làm từ thiện luôn đi cho rồi.
  • NeoZ
    Nói chung 49 gặp 50 thôi, hôm đầu đọc tin e đã nói kẻ dám đâm chết kế khác ko ghê tay thì cũng ko phải dạng vừa
Website liên kết