1 Bình luận
  • MitToNguyen
    Nếu bố mẹ mà tâm lý và rõ ràng thì ở được, cho là cho con ông bà chứ dâng cho ai mà kể công.
    " Chó rúc gầm chạn " là một câu ví dễ hiểu nhưng ko nên dùng đến từ đó, nhưng sự thật thì nhiều ae đang được nhà vợ và XH gắn cho mác đố, ko hề nhẹ nhàng đâu
Website liên kết