2 Bình luận
  • h1970
    Vaxin kiểu này đúng là hợp lý hơn mấy vaxin kia. Đó là ngăn chặn tốc độ lây lan, chính là sự nguy hiểm nhất của covid. Càng nhiều người được tiếp cận với vaxin thì càng hiệu quả.
  • Scouter
    Chỉ có điều ko biết hiệu lực mỗi loại vắc xin bền bao lâu
Website liên kết