3 Bình luận
  • Mr_TK
    Design thì 2 ngày nhưng mất 42 ngày nghiên cứu chế tạo để có chế phẩm vaccine đầu tiên! Tháng 4 mới bắt đầu thí nghiệm trên người mà tháng 11 đã có kết quả phase III hiệu quả 95%! ????

    https://ltus.me/P5n
  • linkhay_nosee
    Chả biết gì trong vaccine này nhỉ? Có lẽ lại là 1 thứ gì đó nhằm kiểm soát sự gia tăng dân số chẳng hạn, tệ hơn là chúng ta sẽ thành zoom bie sau vài năm
Website liên kết