18 Bình luận
  • thanhcongfs
    Bởi vậy, đừng để bò nuôi bò )
  • DNM
    Nói các nhà khoa học nuôi bò là KHÔNG ĐÚNG.
    Đó là bò nuôi các nhà khoa học thì nó gầy là đúng rồi.
Website liên kết